Thực hiện tiêu chí 17.3

Thực hiện tiêu chí 17.3

Để đảm bảo các nội dung yêu cầu của tiêu chí cũng như tiến độ theo kế hoạch đề ra, BCĐ xây dựng NTM xã xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí 17.3 về cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp thuộc tiêu chí số 17 về môi trường & ATTP

Thực hiện tiêu chí 17.3

Để đảm bảo các nội dung yêu cầu của tiêu chí cũng như tiến độ theo kế hoạch đề ra, BCĐ xây dựng NTM xã xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí 17.3 về cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp thuộc tiêu chí số 17 về môi trường & ATTP

Đăng lúc 3 tháng trước · 151 lượt xem

Hội nghị Tổng kết 10 XDNTM

BCĐ xây dựng NTM xã Thiệu Phúc tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Đăng lúc 4 tháng trước · 89 lượt xem

hoàn thiện cơ sở hạ tầng

nguồn đầu tư xây dựng sân vận động

Đăng lúc 6 tháng trước · 204 lượt xem