Đoàn công tac huyện Thiệu Hóa làm việc với BCĐ xây dựng NTM xã Thiệu phúc

Đăng lúc: 14/03/2022 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 11/3/2022, đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Thiệu Phúc

Sáng ngày 11/3/2022, đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Thiệu Phúc về công tác xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số tuyến đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, các trường học và các tiêu chí môi trường, cảnh quan nông thôn…

Tiếp đó, lãnh đạo xã Thiệu Phúc đã báo cáo tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao. Là một trong 6 xã được huyện Thiệu Hoá chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu năm2022, Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Thiệu Phúc đã tiến hành rà soát các tiêu chí theo tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, phát huy tinh thần đoàn kết, huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang.

Công tác phát triển sản xuất được quan tâm, HTX DVNN xây dựng được mô hình cơ giới hoá đồng bộ vào sản xuất. 100% diện tích sản xuất của nông dân thực hiện cơ giới hoá đồng bộ 2 khâu. Các mô hình trồng cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế cao. 5/5 thôn hoàn thành NTM, xã đã được công nhận xã VSATTP. Bên cạnh đó xã đã có nhiều chính sách hỗ trợ, kích cầu xây dựng NTM, trong đó hỗ trợ 50 triệu đồng cho các thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; hỗ trợ 200 triệu đồng cho các thôn xây dựng tuyến đường mẫu trong năm 2022. Sau gần 4 tháng triển khai xây dựng NTM nâng cao, từ nguồn vốn trong nhân dân và ngân sách xã đã xây dựng được 100m mương tiêu, 200m nắp cống rãnh thoát nước, 1,4km kênh mương nội đồng. Đường liên thôn, liên xã được bê tông đi lại thuận tiện; các công trình hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang; khuôn viên nhà ở dân cư được chỉnh trang.

Tuy nhiên, trong công tác xây dựng NTM nâng cao xã Thiệu Phúc vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: số tiền nợ công của xã còn nhiều, một số tiêu chí mặc dù đẫ đạt nhưng vẫn ở mức độ thấp, chưa bền vững.

Tại hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những tiêu chí đã đạt, những hạn chế tồn tại, như: xã chưa xây dựng được sản phẩm OCOP, chưa vận động được nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông, công tác môi trường, nước thải khu dân cư chưa đảm bảo; hạ tầng chưa xây dựng theo hướng hiện đại, chưa có công trình tạo điểm nhấn cho địa phương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Phúc ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của địa phương trong công tác xây dựng NTM. Nhờ sự đồng thuận, chung sức của người dân, cơ sở hạ tầng cơ sở từng bước được quan tâm đầu tư hoàn thiện, sản xuất đã có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên không khí xây dựng NTM ở Thiệu Phúc vẫn còn trầm lắng, chưa tạo thành phong trào sôi nổi, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã vẫn chưa xác định nhiệm vụ cụ thể. Các tuyến đường thôn xóm vẫn còn nhỏ hẹp; công trình nhà văn hoá thôn đươc đầu tư nhưng chưa đảm bảo theo quy định; cảnh quan môi trường chưa đảm bảo sáng xanh, sạch, đẹp; nhà ở dân cư chưa được chỉnh trang, nếp sống của người dân chưa thể hiện văn minh nông thôn.

Để hoàn thành các tiêu chí NTM, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Thiệu Phúc cần tạo ra một cuộc cách mạng trong xây dựng NTM, khẩn trương rà soát các tiêu chí theo bộ tiêu chí Quốc gia NTM, giai đoạn 2021-2025, huy động cả hệ thống chính tri vào cuộc; đặc biệt là sự tham gia tích cực của Nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền để người dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như quyền lợi, trách nhiệm tham gia chung tay xây dựng NTM; thay đổi nếp sống, chỉnh trang cảnh quan môi trường theo hướng sáng, xanh, sạch đẹp tạo lối sống văn minh trong nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị, các ban, ngành của huyện cần phối hợp, đôn đốc, chỉ đạo địa phương để thực hiện các tiêu chí đảm bảo theo bộ tiêu chí NTM mới, phấn đấu sớm đạt xã NTM nâng cao. Đối với các đề xuất kiến nghị của địa phương đề nghị các phòng, ban liên quan phối hợp chỉ đạo thực hiện.

ĐTT Huyện Thiệu Hóa

Đoàn công tac huyện Thiệu Hóa làm việc với BCĐ xây dựng NTM xã Thiệu phúc

Đăng lúc: 14/03/2022 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 11/3/2022, đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Thiệu Phúc

Sáng ngày 11/3/2022, đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Thiệu Phúc về công tác xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số tuyến đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, các trường học và các tiêu chí môi trường, cảnh quan nông thôn…

Tiếp đó, lãnh đạo xã Thiệu Phúc đã báo cáo tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao. Là một trong 6 xã được huyện Thiệu Hoá chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu năm2022, Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Thiệu Phúc đã tiến hành rà soát các tiêu chí theo tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, phát huy tinh thần đoàn kết, huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang.

Công tác phát triển sản xuất được quan tâm, HTX DVNN xây dựng được mô hình cơ giới hoá đồng bộ vào sản xuất. 100% diện tích sản xuất của nông dân thực hiện cơ giới hoá đồng bộ 2 khâu. Các mô hình trồng cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế cao. 5/5 thôn hoàn thành NTM, xã đã được công nhận xã VSATTP. Bên cạnh đó xã đã có nhiều chính sách hỗ trợ, kích cầu xây dựng NTM, trong đó hỗ trợ 50 triệu đồng cho các thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; hỗ trợ 200 triệu đồng cho các thôn xây dựng tuyến đường mẫu trong năm 2022. Sau gần 4 tháng triển khai xây dựng NTM nâng cao, từ nguồn vốn trong nhân dân và ngân sách xã đã xây dựng được 100m mương tiêu, 200m nắp cống rãnh thoát nước, 1,4km kênh mương nội đồng. Đường liên thôn, liên xã được bê tông đi lại thuận tiện; các công trình hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang; khuôn viên nhà ở dân cư được chỉnh trang.

Tuy nhiên, trong công tác xây dựng NTM nâng cao xã Thiệu Phúc vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: số tiền nợ công của xã còn nhiều, một số tiêu chí mặc dù đẫ đạt nhưng vẫn ở mức độ thấp, chưa bền vững.

Tại hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những tiêu chí đã đạt, những hạn chế tồn tại, như: xã chưa xây dựng được sản phẩm OCOP, chưa vận động được nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông, công tác môi trường, nước thải khu dân cư chưa đảm bảo; hạ tầng chưa xây dựng theo hướng hiện đại, chưa có công trình tạo điểm nhấn cho địa phương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Phúc ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của địa phương trong công tác xây dựng NTM. Nhờ sự đồng thuận, chung sức của người dân, cơ sở hạ tầng cơ sở từng bước được quan tâm đầu tư hoàn thiện, sản xuất đã có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên không khí xây dựng NTM ở Thiệu Phúc vẫn còn trầm lắng, chưa tạo thành phong trào sôi nổi, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã vẫn chưa xác định nhiệm vụ cụ thể. Các tuyến đường thôn xóm vẫn còn nhỏ hẹp; công trình nhà văn hoá thôn đươc đầu tư nhưng chưa đảm bảo theo quy định; cảnh quan môi trường chưa đảm bảo sáng xanh, sạch, đẹp; nhà ở dân cư chưa được chỉnh trang, nếp sống của người dân chưa thể hiện văn minh nông thôn.

Để hoàn thành các tiêu chí NTM, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Thiệu Phúc cần tạo ra một cuộc cách mạng trong xây dựng NTM, khẩn trương rà soát các tiêu chí theo bộ tiêu chí Quốc gia NTM, giai đoạn 2021-2025, huy động cả hệ thống chính tri vào cuộc; đặc biệt là sự tham gia tích cực của Nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền để người dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như quyền lợi, trách nhiệm tham gia chung tay xây dựng NTM; thay đổi nếp sống, chỉnh trang cảnh quan môi trường theo hướng sáng, xanh, sạch đẹp tạo lối sống văn minh trong nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị, các ban, ngành của huyện cần phối hợp, đôn đốc, chỉ đạo địa phương để thực hiện các tiêu chí đảm bảo theo bộ tiêu chí NTM mới, phấn đấu sớm đạt xã NTM nâng cao. Đối với các đề xuất kiến nghị của địa phương đề nghị các phòng, ban liên quan phối hợp chỉ đạo thực hiện.

ĐTT Huyện Thiệu Hóa

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT