Đoàn kiểm tra NTM huyện

Đăng lúc: 24/06/2020 (GMT+7)
100%

Ngày 23/6, BCĐ XDNTM huyện đã tiến hành thẩm định kết quả hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới lần một tại xã.

Bài viết: BCĐ XDNTM huyện về thẩm định các tiêu chí nông thôn mới xã Thiệu Phúc.

Ngày 23/6, BCĐ XDNTM huyện đã tiến hành thẩm định kết quả hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới lần một tại xã.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thế Anh- HUV Phó chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là trưởng các ban, ngành, đoàn đã trực tiếp đi khảo sát, thẩm định kết quả xây dựng NTM của xã. Buổi làm việc đã có đầy đủ các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy-HĐND- UBND –UBMTTQ trưởng các đoàn thể, cơ quan, các đồng chí bí thư trưởng thôn đã tiếp và làm việc cùng Đoàn.

Các thành viên trong đoàn đã tiến hành thẩm định hồ sơ và đi kiểm tra thực tế một số công trình
nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới như khu trung tâm xã, sân vận động, các nhà văn hóa khu thể thao thôn, các thiết chế bên trong nhà văn hóa, cơ sở trường trạm, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, đường làng, cống rãnh thoát nước….

Các đồng chí thành viên trong đoàn ý kiến phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc các thành viên trong đoàn đã góp ý vào báo cáo của địa phương, đồng thời đề nghị bổ sung thêm số liệu, hồ sơ còn thiếu. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã giải trình một số vấn đề ngay tại buổi làm việc. Đồng chí bí thư đảng ủy đã tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên trong đoàn đặc biệt là sau ý kiến chỉ đạo và kết luận của Đồng chí trưởng đoàn. Địa phương cần tập chung chỉ đạo tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là công tác sản xuất, phát triển chăn nuôi, đẩy nhanh tiến độ các công trình, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, vệ sinh đồng ruộng, lắp và sữa sang hệ thống cống rãnh thoát nước, chỉnh trang khuôn viên trung tâm văn hóa thôn, bổ sung cây xanh và hoa tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch- đẹp.

Đoàn thẩm định trên cơ sở báo cáo của địa phương và kết quả buổi làm việc cũng sẽ có kết luận trong thời gian sớm nhất để trình UBND tỉnh về kiểm tra công nhận xã Thiệu Phúc về đích nông thôn mới năm 2020.

Ban văn hóa xã


Đoàn kiểm tra NTM huyện

Đăng lúc: 24/06/2020 (GMT+7)
100%

Ngày 23/6, BCĐ XDNTM huyện đã tiến hành thẩm định kết quả hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới lần một tại xã.

Bài viết: BCĐ XDNTM huyện về thẩm định các tiêu chí nông thôn mới xã Thiệu Phúc.

Ngày 23/6, BCĐ XDNTM huyện đã tiến hành thẩm định kết quả hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới lần một tại xã.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thế Anh- HUV Phó chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là trưởng các ban, ngành, đoàn đã trực tiếp đi khảo sát, thẩm định kết quả xây dựng NTM của xã. Buổi làm việc đã có đầy đủ các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy-HĐND- UBND –UBMTTQ trưởng các đoàn thể, cơ quan, các đồng chí bí thư trưởng thôn đã tiếp và làm việc cùng Đoàn.

Các thành viên trong đoàn đã tiến hành thẩm định hồ sơ và đi kiểm tra thực tế một số công trình
nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới như khu trung tâm xã, sân vận động, các nhà văn hóa khu thể thao thôn, các thiết chế bên trong nhà văn hóa, cơ sở trường trạm, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, đường làng, cống rãnh thoát nước….

Các đồng chí thành viên trong đoàn ý kiến phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc các thành viên trong đoàn đã góp ý vào báo cáo của địa phương, đồng thời đề nghị bổ sung thêm số liệu, hồ sơ còn thiếu. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã giải trình một số vấn đề ngay tại buổi làm việc. Đồng chí bí thư đảng ủy đã tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên trong đoàn đặc biệt là sau ý kiến chỉ đạo và kết luận của Đồng chí trưởng đoàn. Địa phương cần tập chung chỉ đạo tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là công tác sản xuất, phát triển chăn nuôi, đẩy nhanh tiến độ các công trình, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, vệ sinh đồng ruộng, lắp và sữa sang hệ thống cống rãnh thoát nước, chỉnh trang khuôn viên trung tâm văn hóa thôn, bổ sung cây xanh và hoa tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch- đẹp.

Đoàn thẩm định trên cơ sở báo cáo của địa phương và kết quả buổi làm việc cũng sẽ có kết luận trong thời gian sớm nhất để trình UBND tỉnh về kiểm tra công nhận xã Thiệu Phúc về đích nông thôn mới năm 2020.

Ban văn hóa xã


CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT