Hội nghị thẩm định NTM của tỉnh

Đăng lúc: 21/09/2020 (GMT+7)
100%

Sáng nay 16/09/2020, Đoàn kiểm tra NTM của tỉnh do đồng chí Trần Đức Năng - Phó tránh văn phòng chương trình điều phối nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn cùng các đồng chí đại diện sở ban ngành của tỉnh đã về thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại xã.

Bài viết: Đoàn kiểm tra NTM của tỉnh về thẩm tra kết quả xây dựng NTM tại xã Thiệu Phúc

Sáng nay 16/09/2020, Đoàn kiểm tra NTM của tỉnh do đồng chí Trần Đức Năng - Phó tránh văn phòng chương trình điều phối nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn cùng các đồng chí đại diện sở ban ngành của tỉnh đã về thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại xã. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện có các đồng chí Nguyễn Văn Biện - Bí thư Huyện ủy trưởng ban chỉ đạo NTM huyện Thiệu Hóa, cùng các đồng chí đại diện một số phòng ban của huyện cùng với lãnh đạo, BCĐ NTM 2 xã Thiệu Phúc và Thiệu Hóa.

Đoàn đã kiểm tra về mặt hồ sơ và tiến hành đi kiểm tra thực tế về tất cả các mặt trên địa bàn xã và trực tiếp làm việc với đơn vị Vĩ thôn, đi đến cở sở sản xuất công ty lương thực Thuần Dũng, thăm các công trình, tuyến đường giao thông, tuyến đường của xã như tuyến đường mẫu đơn vị xóm 2, thăm trường tiểu học, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trong thôn xóm.

Sau khi đi kiểm tra thực tế đoàn đã về hội trường của xã để tiến hành hội nghị thẩm định. Thông qua hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020 của xã và lắng nghe các ý kiến tham gia đánh giá của các đồng chí trong đoàn thẩm định của tỉnh như vấn đề phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, công tác vệ sinh môi trường, công tác giáo dục y tế trên địa bàn,…

Có thể nói trong những năm qua xã Thiệu Phúc được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thiệu Hóa, sự giúp đỡ, hướng dẫn của các ngành từ tỉnh đến huyện cùng với sự đoàn kết, quyết tâm cuả cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, bộ mặt nông thôn được đổi mới, an minh, cơ sở thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao, công tác xoa sđói giảm nghèo được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM ngày càng được nhân dân cải hưởng ứng tích cực, cảnh quan môi trường được sạch đẹp hơn, trật tự xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. đến nay xã Thiệu Phúc đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM đạt 100%

Các thành viên trong đoàn thẩm đinh đã bỏ phiếu và thống nhất 100% phiếu công nhận xã Thiệu Phúc đạt chuẩn NTM năm 2020.

Kết thúc hội nghị đồng chí Trưởng ban chỉ đạo nông thôn mới của xã tiếp thu tất cả ý kiến góp ý của các thành viên trong đoàn đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí trưởng đoàn để quyết tâm giữ vững thành quả đạt được và phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu trong những năm tới.

Một số hình ảnh của hội nghị

Đoàn làm việc tại hội trường UBND xã

Các thành viên BCĐ tỉnh có ý kiến nhận xét, đánh giá

Đoàn đi thăm quan công ty lương thực Thuần Dũng

Đoàn kiểm tra tuyến đường giao thông của xóm 2

Ban văn hóa xã

Hội nghị thẩm định NTM của tỉnh

Đăng lúc: 21/09/2020 (GMT+7)
100%

Sáng nay 16/09/2020, Đoàn kiểm tra NTM của tỉnh do đồng chí Trần Đức Năng - Phó tránh văn phòng chương trình điều phối nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn cùng các đồng chí đại diện sở ban ngành của tỉnh đã về thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại xã.

Bài viết: Đoàn kiểm tra NTM của tỉnh về thẩm tra kết quả xây dựng NTM tại xã Thiệu Phúc

Sáng nay 16/09/2020, Đoàn kiểm tra NTM của tỉnh do đồng chí Trần Đức Năng - Phó tránh văn phòng chương trình điều phối nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn cùng các đồng chí đại diện sở ban ngành của tỉnh đã về thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại xã. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện có các đồng chí Nguyễn Văn Biện - Bí thư Huyện ủy trưởng ban chỉ đạo NTM huyện Thiệu Hóa, cùng các đồng chí đại diện một số phòng ban của huyện cùng với lãnh đạo, BCĐ NTM 2 xã Thiệu Phúc và Thiệu Hóa.

Đoàn đã kiểm tra về mặt hồ sơ và tiến hành đi kiểm tra thực tế về tất cả các mặt trên địa bàn xã và trực tiếp làm việc với đơn vị Vĩ thôn, đi đến cở sở sản xuất công ty lương thực Thuần Dũng, thăm các công trình, tuyến đường giao thông, tuyến đường của xã như tuyến đường mẫu đơn vị xóm 2, thăm trường tiểu học, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trong thôn xóm.

Sau khi đi kiểm tra thực tế đoàn đã về hội trường của xã để tiến hành hội nghị thẩm định. Thông qua hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020 của xã và lắng nghe các ý kiến tham gia đánh giá của các đồng chí trong đoàn thẩm định của tỉnh như vấn đề phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, công tác vệ sinh môi trường, công tác giáo dục y tế trên địa bàn,…

Có thể nói trong những năm qua xã Thiệu Phúc được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thiệu Hóa, sự giúp đỡ, hướng dẫn của các ngành từ tỉnh đến huyện cùng với sự đoàn kết, quyết tâm cuả cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, bộ mặt nông thôn được đổi mới, an minh, cơ sở thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao, công tác xoa sđói giảm nghèo được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM ngày càng được nhân dân cải hưởng ứng tích cực, cảnh quan môi trường được sạch đẹp hơn, trật tự xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. đến nay xã Thiệu Phúc đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM đạt 100%

Các thành viên trong đoàn thẩm đinh đã bỏ phiếu và thống nhất 100% phiếu công nhận xã Thiệu Phúc đạt chuẩn NTM năm 2020.

Kết thúc hội nghị đồng chí Trưởng ban chỉ đạo nông thôn mới của xã tiếp thu tất cả ý kiến góp ý của các thành viên trong đoàn đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí trưởng đoàn để quyết tâm giữ vững thành quả đạt được và phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu trong những năm tới.

Một số hình ảnh của hội nghị

Đoàn làm việc tại hội trường UBND xã

Các thành viên BCĐ tỉnh có ý kiến nhận xét, đánh giá

Đoàn đi thăm quan công ty lương thực Thuần Dũng

Đoàn kiểm tra tuyến đường giao thông của xóm 2

Ban văn hóa xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT