Hội nghị Tổng kết 10 XDNTM

Đăng lúc: 15/08/2019 (GMT+7)
100%

BCĐ xây dựng NTM xã Thiệu Phúc tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

BCĐ xây dựng NTM xã Thiệu Phúc tổ chứcHội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020.

Chiều ngày 25/7/2019, BCĐ xây dựng NTM xã Thiệu Phúc tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Đồng chí: Nguyễn Văn Thụ - BT Đảng bộ - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã khai mạc hội nghị.

Về dự Hội nghị có các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy- HĐND - UBND - UBMTTQ xã, trưởng các ban nghành đoàn thể và các đồng chí trong ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã.

Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đảng ủy Trưởng ban chỉ đạo

Đồng chí: Lê Văn Hoàng - PCT UBND xã thông qua báo cáo kết quả 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Hội nghị đã được thông qua báo cáo kết quả thực hiện 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia của xã Thiệu phúc. Có thể nóingay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiệu Phúc đã không ngừng nỗ lực, tích cực huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới trong bộ tiêu chí. Nhờ đó, sau 10 năm thực hiện Chương trình, Thiệu Phúc đã đạt những kết quả nổi bật, kinh tế - xã hội của xã đã có bước phát triển tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay, toàn xã đạt 16/19 tiêu chí phấn đấu về đích cuối năm 2019.

Việc phấn đấu đạt các tiêu chí NTM nói chung và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng. Nhận thức rõ vấn đề này, Thiệu Phúc đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Xã đã tích cực tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, qua nhiều phương tiện về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua lớn. Từ đó đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, trong những năm qua, nhân dân đã tự nguyện đóng góp nhiều ngày công, hiến hàng trăm mét vuông đất để xây dựng các công trình. Từ năm 2010 đến nay, tổng số vốn đầu tư cho chương trình này toàn xã ước đạt 289.119,7 triệu đồng.

Nhận thức rõ công tác quy hoạch đóng vai trò then chốt, tạo nền móng để thực hiện các tiêu chí còn lại, xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung quy hoạch. Đến nay công tác quy hoạch xây dựng NTM đã hoàn thành phù hợp với yêu cầu thực tế. Kết cấu hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, nhà văn hóa được quan tâm đầu tư.

Xã đã chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Đáng chú ý là tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2019 đã giảm đáng kể, chỉ còn 4,6%.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và phát triển. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cùng với các phong trào khác được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực. 5/5 thôn, đã xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Ý thức bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến tích cực; người dân đã hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, đã trở thành nề nếp, Công tác Quốc phòng - An ninh được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân chung tay góp sức thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được đảm bảo, chủ động giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tôn giáo, an ninh nông thôn, bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác khám, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc đảm bảo nhanh gọn, an toàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu huyện giao.

Đại biểu về dự phát biểu ý kiến thảo luận.

Sau 10 năm triển khai, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo nên những bước đột phá, hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội, diện mạo các vùng quê ngày càng thay da, đổi thịt; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, an ninh trật tự ngày càng được củng cố vững chắc.

Kết thúc hội nghị đồng chí Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã chỉ đạo và nhấn mạnh. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là Chương trình có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới đã đạt trong giai đoạn 2010 - 2020, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới trên địa bàn xã đảm bảo thực sự nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng tới xây dựng, một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh đòi hỏi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cần tiếp tục chung tay xây dựng nông thôn mới, trước mắt là tiếp tục phát huy thực hiện tốt phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt nghị quyết 06 của huyện ủy về dồn ruộng theo nhóm hộ theo đúng kế hoạch đã đề ra hoàn thanh cuối năm 2019.

Đài truyền thanh xã

Hội nghị Tổng kết 10 XDNTM

Đăng lúc: 15/08/2019 (GMT+7)
100%

BCĐ xây dựng NTM xã Thiệu Phúc tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

BCĐ xây dựng NTM xã Thiệu Phúc tổ chứcHội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020.

Chiều ngày 25/7/2019, BCĐ xây dựng NTM xã Thiệu Phúc tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Đồng chí: Nguyễn Văn Thụ - BT Đảng bộ - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã khai mạc hội nghị.

Về dự Hội nghị có các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy- HĐND - UBND - UBMTTQ xã, trưởng các ban nghành đoàn thể và các đồng chí trong ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã.

Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đảng ủy Trưởng ban chỉ đạo

Đồng chí: Lê Văn Hoàng - PCT UBND xã thông qua báo cáo kết quả 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Hội nghị đã được thông qua báo cáo kết quả thực hiện 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia của xã Thiệu phúc. Có thể nóingay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiệu Phúc đã không ngừng nỗ lực, tích cực huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới trong bộ tiêu chí. Nhờ đó, sau 10 năm thực hiện Chương trình, Thiệu Phúc đã đạt những kết quả nổi bật, kinh tế - xã hội của xã đã có bước phát triển tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay, toàn xã đạt 16/19 tiêu chí phấn đấu về đích cuối năm 2019.

Việc phấn đấu đạt các tiêu chí NTM nói chung và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng. Nhận thức rõ vấn đề này, Thiệu Phúc đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Xã đã tích cực tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, qua nhiều phương tiện về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua lớn. Từ đó đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, trong những năm qua, nhân dân đã tự nguyện đóng góp nhiều ngày công, hiến hàng trăm mét vuông đất để xây dựng các công trình. Từ năm 2010 đến nay, tổng số vốn đầu tư cho chương trình này toàn xã ước đạt 289.119,7 triệu đồng.

Nhận thức rõ công tác quy hoạch đóng vai trò then chốt, tạo nền móng để thực hiện các tiêu chí còn lại, xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung quy hoạch. Đến nay công tác quy hoạch xây dựng NTM đã hoàn thành phù hợp với yêu cầu thực tế. Kết cấu hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, nhà văn hóa được quan tâm đầu tư.

Xã đã chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Đáng chú ý là tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2019 đã giảm đáng kể, chỉ còn 4,6%.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và phát triển. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cùng với các phong trào khác được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực. 5/5 thôn, đã xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Ý thức bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến tích cực; người dân đã hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, đã trở thành nề nếp, Công tác Quốc phòng - An ninh được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân chung tay góp sức thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được đảm bảo, chủ động giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tôn giáo, an ninh nông thôn, bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác khám, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc đảm bảo nhanh gọn, an toàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu huyện giao.

Đại biểu về dự phát biểu ý kiến thảo luận.

Sau 10 năm triển khai, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo nên những bước đột phá, hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội, diện mạo các vùng quê ngày càng thay da, đổi thịt; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, an ninh trật tự ngày càng được củng cố vững chắc.

Kết thúc hội nghị đồng chí Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã chỉ đạo và nhấn mạnh. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là Chương trình có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới đã đạt trong giai đoạn 2010 - 2020, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới trên địa bàn xã đảm bảo thực sự nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng tới xây dựng, một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh đòi hỏi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cần tiếp tục chung tay xây dựng nông thôn mới, trước mắt là tiếp tục phát huy thực hiện tốt phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt nghị quyết 06 của huyện ủy về dồn ruộng theo nhóm hộ theo đúng kế hoạch đã đề ra hoàn thanh cuối năm 2019.

Đài truyền thanh xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT