Hưởng ứng ngày thứ 7 Ngày NTM

Đăng lúc: 17/03/2020 (GMT+7)
100%

Có thể nhận thấy về xã Thiệu Phúc trong những ngày này đó là không khí xây dựng khẩn trương chuẩn bị cho xã nông thôn mới đạt chuẩn đã hiện hữu ở khắp mọi nơi, cơ sở hạ tầng của địa phương được chỉnh trang, làm mới, phục vụ sản xuất và đời sống người dân; tạo nên diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp.

Bài viết: Xã Thiệu Phúc tổ chức ra quân thực hiện hưởng ứng ngày thứ 7 xây dựng NTM.

Có thể nhận thấyvề xã Thiệu Phúc trong những ngày này đó là không khí xây dựng khẩn trương chuẩn bị cho xã nông thôn mới đạt chuẩn đã hiện hữu ở khắp mọi nơi, cơ sở hạ tầng của địa phương được chỉnh trang, làm mới, phục vụ sản xuất và đời sống người dân; tạo nên diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp.Xã Thiệu Phúc luôn coi bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội là một trong những mục tiêu cơ bản của phát triển bền vững kinh tế xã hội của xã. Chính vì vậy ngày đâù tiên cuả đợt hưởng ứng tất cả cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị và nhân dân trong xã đã tổ chức ra quân đồng loạt cho công tác vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Sáng ngày 14/3/2020 theo kế hoạch đề ra đoàn công tác của xã và đơn vị thi công với lực lượng dân quân tự vệ cùng sự ủng hộ của các hộ dân dọc tuyến đường đã tiến hành phát quang hành lang và nâng cấp rãnh thoát nước, lề đường giao thông từ cầu nháng đến UBND xã. 3 nhà trường đã huy động các giáo viên nhân viên trong trường tổng dọn vệ sinh khuôn viên trường học tổ chức chỉnh trang lại vườn hoa cây cảnh, trồng thêm hoa ở ngoài cổng trường. Đặc biệt với cấp ủy các đơn vị đã tổ chức huy động tất cả các tổ chức đoàn thể, chi hội và nhân dân trong thôn tổ chức đồng loạt dọn vệ sinh từ trong nhà ra đến ngõ. Các đoạn đường, ngõ xóm đã được giao cho từng chi hội đảm nhiệm chính để phát quang giải phóng hành lang và quét vôi ve tường rào, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa xung quanh nơi mình ở và trồng thêm hoa để tạo cảnh quanh xanh sạch đẹp tiêu biểu như đơn vị xóm 2, đơn vị Mật Thôn...
Công tác bảo vệ môi trường tạo cảnh quan xanh sạch đẹp không phải chỉ diễn ra theo ngày theo đợt mà nó là một phong trào phải được diến ra thường xuyên và nằm trong ý thức của mỗi một con người chính vì vậy mỗi người dân hãy nêu cao ý thức trách nhiệm để chúng ta có được môi trường sống trong lành bảo vệ chính sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Chúng ta tin tưởng rằng với sự khẩn trương, nỗ lực, sự vào cuộc tích cực của Đảng bộ, chính quyền các cấp có sự thống nhất cao, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân cùng với những định hướng, quyết sách đúng đắn, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, Cấp ủy, Chính quyền và nhân dân xã nhà đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu cán đích nông thôn mới vào quý 2/2020.

Một số hình ảnh của buổi ra quân hưởng ứng ngày thứ 7 NTM của xã

Ban văn hóa xã

Hưởng ứng ngày thứ 7 Ngày NTM

Đăng lúc: 17/03/2020 (GMT+7)
100%

Có thể nhận thấy về xã Thiệu Phúc trong những ngày này đó là không khí xây dựng khẩn trương chuẩn bị cho xã nông thôn mới đạt chuẩn đã hiện hữu ở khắp mọi nơi, cơ sở hạ tầng của địa phương được chỉnh trang, làm mới, phục vụ sản xuất và đời sống người dân; tạo nên diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp.

Bài viết: Xã Thiệu Phúc tổ chức ra quân thực hiện hưởng ứng ngày thứ 7 xây dựng NTM.

Có thể nhận thấyvề xã Thiệu Phúc trong những ngày này đó là không khí xây dựng khẩn trương chuẩn bị cho xã nông thôn mới đạt chuẩn đã hiện hữu ở khắp mọi nơi, cơ sở hạ tầng của địa phương được chỉnh trang, làm mới, phục vụ sản xuất và đời sống người dân; tạo nên diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp.Xã Thiệu Phúc luôn coi bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội là một trong những mục tiêu cơ bản của phát triển bền vững kinh tế xã hội của xã. Chính vì vậy ngày đâù tiên cuả đợt hưởng ứng tất cả cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị và nhân dân trong xã đã tổ chức ra quân đồng loạt cho công tác vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Sáng ngày 14/3/2020 theo kế hoạch đề ra đoàn công tác của xã và đơn vị thi công với lực lượng dân quân tự vệ cùng sự ủng hộ của các hộ dân dọc tuyến đường đã tiến hành phát quang hành lang và nâng cấp rãnh thoát nước, lề đường giao thông từ cầu nháng đến UBND xã. 3 nhà trường đã huy động các giáo viên nhân viên trong trường tổng dọn vệ sinh khuôn viên trường học tổ chức chỉnh trang lại vườn hoa cây cảnh, trồng thêm hoa ở ngoài cổng trường. Đặc biệt với cấp ủy các đơn vị đã tổ chức huy động tất cả các tổ chức đoàn thể, chi hội và nhân dân trong thôn tổ chức đồng loạt dọn vệ sinh từ trong nhà ra đến ngõ. Các đoạn đường, ngõ xóm đã được giao cho từng chi hội đảm nhiệm chính để phát quang giải phóng hành lang và quét vôi ve tường rào, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa xung quanh nơi mình ở và trồng thêm hoa để tạo cảnh quanh xanh sạch đẹp tiêu biểu như đơn vị xóm 2, đơn vị Mật Thôn...
Công tác bảo vệ môi trường tạo cảnh quan xanh sạch đẹp không phải chỉ diễn ra theo ngày theo đợt mà nó là một phong trào phải được diến ra thường xuyên và nằm trong ý thức của mỗi một con người chính vì vậy mỗi người dân hãy nêu cao ý thức trách nhiệm để chúng ta có được môi trường sống trong lành bảo vệ chính sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Chúng ta tin tưởng rằng với sự khẩn trương, nỗ lực, sự vào cuộc tích cực của Đảng bộ, chính quyền các cấp có sự thống nhất cao, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân cùng với những định hướng, quyết sách đúng đắn, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, Cấp ủy, Chính quyền và nhân dân xã nhà đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu cán đích nông thôn mới vào quý 2/2020.

Một số hình ảnh của buổi ra quân hưởng ứng ngày thứ 7 NTM của xã

Ban văn hóa xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT