Thực hiện tiêu chí 17.3

Đăng lúc: 16/08/2019 (GMT+7)
100%

Để đảm bảo các nội dung yêu cầu của tiêu chí cũng như tiến độ theo kế hoạch đề ra, BCĐ xây dựng NTM xã xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí 17.3 về cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp thuộc tiêu chí số 17 về môi trường & ATTP

Bài viết: Xã Thiêu Phúc thực hiện tiêu chí số 17.3 về cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp thuộc tiêu chí số 17 về Môi trường & ATTP

Hiện nay xã Thiệu Phúc đang tập trung thực hiện và hoàn thiện 03 tiêu chí xây dựng NTM chưa đạt, củng cố nội dung các tiêu chí đã đạt với mục tiêu phấn đấu về đích xã NTM cuối năm 2019. Ngay từ đầu năm BCĐ xây dựng NTM xã đã ban hành kế hoạch thực hiện và giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng ngành, từng đơn vị, tuy nhiên đến nay tiến độ thực hiện các tiêu chí là rất chậm đặc biệt là việc triển khai thực hiện tiêu chí số 17 về Môi trường & ATTP.

Để đảm bảo các nội dung yêu cầu của tiêu chí cũng như tiến độ theo kế hoạch đề ra, BCĐ xây dựng NTM xã xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí 17.3 về cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp thuộc tiêu chí số 17 về môi trường & ATTP với những nội dung cụ thể như sau
Vớimục đích nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường sống trong lành, sạch đẹp góp phần làm mới bộ mặt nông thôn, cải thiện đời sống tinh thần của nhân dân vì vậy cần cósự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đặc biệt là các đoàn thể chính trị xã hội và quần chúng nhân dân.Đảm bảo các yêu cầu về tiêu chí cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp theo tiêu chí NTM.
Muốn đạt được kế hoạch đề ra xã cần thực hiện tốt các nội dung sau:
Thứ nhất tăng cường tuyên truyền không có các hoạt động xả chất thải ra môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.
Thứ hai: Đường làng ngõ xóm đã được bê tông hoá phải có hệ thống mương thoát nước mưa hai bên và có nắp đậy, không để xảy ra tình trạng lầy lội, ngập úng.
Thứ ba: Thường xuyên nạo vét, tu bổ ao, hồ nhằm tạo không gian, cảnh quan sinh thái và điều hòa môi trường.
Tứ tư: Phát động và thực hiện các hoạt động cải thiện môi trường xanh, sạch, đẹp; định kỳ tổ chức tổng vệ sinh môi trường với sự tham gia của người dân; tổ chức trồng cây xanh nơi công cộng, đường giao thông trong thôn.
Thứ năm: Các thôn, các hội đoàn thể có quy định về giữ gìn vệ sinh chung, lịch tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm ít nhất 01 tuần một lần; phát quang bờ các trục đường giao thông nông thôn, giao thông trục chính nội đồng ít nhất 1 tháng 1 lần.
Thứ sáu: Có trên 90% các hộ đã thực hiện cải tạo vườn, xây dựng, quét vôi ve tường rào hoặc trồng cây làm hàng rào, cải tạo vườn của hộ, khuôn viên gia đình.
Thứ bảy: Tạo không gian xanh trong nông thôn mới được gắn kết với nhau bằng dải cây xanh, cây hoa liên tục trên các đường liên xã, liên thôn và nội đồng. Việc trồng cây không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông, không làm hư hại đến các công trình của nhân dân và các công trình công cộng. Ưu tiên trồng ở các khu vực trung tâm của xã, thôn, trường học, nhà văn hóa thôn, các đường trục chính dẫn về khu trung tâm văn hóa thôn, bao gồm: Tuyến đường trục xã từ Kênh Nam đi Xóm 2, tuyến từ trường Mầm non đi Mật Thôn, tuyến đường liên thôn từ Hồ ông Hậu đi Mật Thôn, tuyến từ Kênh Nam đi ông Hảo Hoạch Phúc và các tuyến đường giao thông nông thôn, trục chính nội đồng khác.
Ngoài ra ở các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện việc đậy nắp cống rãnh trong khu dân cư, tổ chức thực hiện tốt hương ước về vệ sinh môi trường, hàng tuần tổ chức phát động nhân dân dọn vệ sinh đường lãng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh.
Huy động lực lượng, phối hợp với các chi hội đoàn thể ở thôn dọn vệ sinh, phát quang 2 bên lề đường các trục đường chính, nhắc nhở, yêu cầu các hộ dọc tuyến đường thu dọn các loại vật liệu xây dựng, phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, cây ngô... về khuôn viên hộ, nghiêm cấm việc nhốt thả gia súc, gia cầm ra đường gây mất mỹ quan.
Tuyên truyền vận động các hộ dân tu sửa, làm mới tường rào, cải tạo khuôn viên, vườn của hộ, trông cây xanh trong vườn.

* Đối với các đoàn thể chính trị xã hội trong xã

- Hội phụ nữ:

+ Giao cho Hội phụ nữ chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch trồng hoa 2 bên lề đường các trục đường chính.

+ Phối hợp với các thôn dọn vệ sinh, phát quang 2 bên lề đường các trục đường chính.

+ Phối hợp với thôn thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường thông qua hình thức "tuyến đường tự quản".

- Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên:

+ Phối hợp với thôn thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường thông qua hình thức "tuyến đường tự quản".

+ Phối hợp với các thôn dọn vệ sinh, phát quang 2 bên lề đường các trục đường giao thông chính.

Tiêu chí số 17 môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một trong những tiêu chí khó, đòi hòi phải có quy hoạch cụ thể và có lộ trình để thực hiện đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn, trong đó vai trò ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường đóng vai trò quan trọng. với sự vào cuộc tích cực của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân trong xã, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã sẽ được triển khai từng bước có hiệu quả đáp ứng yêu cầu của tiêu chí đề ra. Góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội mang tính bền vững, thực hiện thành công mục tiêu về đích xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019.

Bài viết ban văn hóa xã

Thực hiện tiêu chí 17.3

Đăng lúc: 16/08/2019 (GMT+7)
100%

Để đảm bảo các nội dung yêu cầu của tiêu chí cũng như tiến độ theo kế hoạch đề ra, BCĐ xây dựng NTM xã xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí 17.3 về cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp thuộc tiêu chí số 17 về môi trường & ATTP

Bài viết: Xã Thiêu Phúc thực hiện tiêu chí số 17.3 về cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp thuộc tiêu chí số 17 về Môi trường & ATTP

Hiện nay xã Thiệu Phúc đang tập trung thực hiện và hoàn thiện 03 tiêu chí xây dựng NTM chưa đạt, củng cố nội dung các tiêu chí đã đạt với mục tiêu phấn đấu về đích xã NTM cuối năm 2019. Ngay từ đầu năm BCĐ xây dựng NTM xã đã ban hành kế hoạch thực hiện và giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng ngành, từng đơn vị, tuy nhiên đến nay tiến độ thực hiện các tiêu chí là rất chậm đặc biệt là việc triển khai thực hiện tiêu chí số 17 về Môi trường & ATTP.

Để đảm bảo các nội dung yêu cầu của tiêu chí cũng như tiến độ theo kế hoạch đề ra, BCĐ xây dựng NTM xã xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí 17.3 về cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp thuộc tiêu chí số 17 về môi trường & ATTP với những nội dung cụ thể như sau
Vớimục đích nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường sống trong lành, sạch đẹp góp phần làm mới bộ mặt nông thôn, cải thiện đời sống tinh thần của nhân dân vì vậy cần cósự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đặc biệt là các đoàn thể chính trị xã hội và quần chúng nhân dân.Đảm bảo các yêu cầu về tiêu chí cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp theo tiêu chí NTM.
Muốn đạt được kế hoạch đề ra xã cần thực hiện tốt các nội dung sau:
Thứ nhất tăng cường tuyên truyền không có các hoạt động xả chất thải ra môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.
Thứ hai: Đường làng ngõ xóm đã được bê tông hoá phải có hệ thống mương thoát nước mưa hai bên và có nắp đậy, không để xảy ra tình trạng lầy lội, ngập úng.
Thứ ba: Thường xuyên nạo vét, tu bổ ao, hồ nhằm tạo không gian, cảnh quan sinh thái và điều hòa môi trường.
Tứ tư: Phát động và thực hiện các hoạt động cải thiện môi trường xanh, sạch, đẹp; định kỳ tổ chức tổng vệ sinh môi trường với sự tham gia của người dân; tổ chức trồng cây xanh nơi công cộng, đường giao thông trong thôn.
Thứ năm: Các thôn, các hội đoàn thể có quy định về giữ gìn vệ sinh chung, lịch tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm ít nhất 01 tuần một lần; phát quang bờ các trục đường giao thông nông thôn, giao thông trục chính nội đồng ít nhất 1 tháng 1 lần.
Thứ sáu: Có trên 90% các hộ đã thực hiện cải tạo vườn, xây dựng, quét vôi ve tường rào hoặc trồng cây làm hàng rào, cải tạo vườn của hộ, khuôn viên gia đình.
Thứ bảy: Tạo không gian xanh trong nông thôn mới được gắn kết với nhau bằng dải cây xanh, cây hoa liên tục trên các đường liên xã, liên thôn và nội đồng. Việc trồng cây không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông, không làm hư hại đến các công trình của nhân dân và các công trình công cộng. Ưu tiên trồng ở các khu vực trung tâm của xã, thôn, trường học, nhà văn hóa thôn, các đường trục chính dẫn về khu trung tâm văn hóa thôn, bao gồm: Tuyến đường trục xã từ Kênh Nam đi Xóm 2, tuyến từ trường Mầm non đi Mật Thôn, tuyến đường liên thôn từ Hồ ông Hậu đi Mật Thôn, tuyến từ Kênh Nam đi ông Hảo Hoạch Phúc và các tuyến đường giao thông nông thôn, trục chính nội đồng khác.
Ngoài ra ở các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện việc đậy nắp cống rãnh trong khu dân cư, tổ chức thực hiện tốt hương ước về vệ sinh môi trường, hàng tuần tổ chức phát động nhân dân dọn vệ sinh đường lãng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh.
Huy động lực lượng, phối hợp với các chi hội đoàn thể ở thôn dọn vệ sinh, phát quang 2 bên lề đường các trục đường chính, nhắc nhở, yêu cầu các hộ dọc tuyến đường thu dọn các loại vật liệu xây dựng, phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, cây ngô... về khuôn viên hộ, nghiêm cấm việc nhốt thả gia súc, gia cầm ra đường gây mất mỹ quan.
Tuyên truyền vận động các hộ dân tu sửa, làm mới tường rào, cải tạo khuôn viên, vườn của hộ, trông cây xanh trong vườn.

* Đối với các đoàn thể chính trị xã hội trong xã

- Hội phụ nữ:

+ Giao cho Hội phụ nữ chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch trồng hoa 2 bên lề đường các trục đường chính.

+ Phối hợp với các thôn dọn vệ sinh, phát quang 2 bên lề đường các trục đường chính.

+ Phối hợp với thôn thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường thông qua hình thức "tuyến đường tự quản".

- Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên:

+ Phối hợp với thôn thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường thông qua hình thức "tuyến đường tự quản".

+ Phối hợp với các thôn dọn vệ sinh, phát quang 2 bên lề đường các trục đường giao thông chính.

Tiêu chí số 17 môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một trong những tiêu chí khó, đòi hòi phải có quy hoạch cụ thể và có lộ trình để thực hiện đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn, trong đó vai trò ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường đóng vai trò quan trọng. với sự vào cuộc tích cực của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân trong xã, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã sẽ được triển khai từng bước có hiệu quả đáp ứng yêu cầu của tiêu chí đề ra. Góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội mang tính bền vững, thực hiện thành công mục tiêu về đích xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019.

Bài viết ban văn hóa xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT