Xa Thiệu Phúc gấp rút về đích NTM

Đăng lúc: 17/03/2020 (GMT+7)
100%

Với mục tiêu hoàn thành 19/19 tiêu chí để được công nhận xã nông thôn mới. Đến nay, xã Thiệu Phúc đã đạt 17/19 tiêu chí NTM, 2 tiêu chí còn lại là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 17 vệ sinh môi trường và ATTP

Bài viết: Xã Thiệu Phúc gấp rút nỗ lực về đích nông thôn mới vào quý II năm 2020

Với mục tiêu hoàn thành 19/19 tiêu chí để được công nhận xã nông thôn mới. Đến nay, xã Thiệu Phúc đã đạt 17/19 tiêu chí NTM, 2 tiêu chí còn lại là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 17 vệ sinh môi trường và ATTP Để hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà đang nỗ lực tập trung, huy động các nguồn lực, gấp rút hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt, nhằm sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại, đồng thời giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để ra mắt xã nông thôn mới vào quý II/ 2020.

Xã Thiệu Phúc trong những ngày này không khí xây dựng khẩn trương chuẩn bị cho xã nông thôn mới đang lan tỏa khắp mọi nơi, cơ sở hạ tầng của địa phương được chỉnh trang, làm mới, phục vụ sản xuất và đời sống người dân; tạo nên diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung nguồn lực trong nhân dân, đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh sản xuất nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, chú trọng vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí nâng cao thu nhập phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông nông thôn và các công trình hạ tầng cơ sở khác. Nét nổi bật quá trình xây dựng nông thôn mới của xã trong thời gian qua là Đảng bộ, chính quyền xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ hơn nội dung, mục đích ý nghĩa về chủ trương xây dựng nông thôn mới, nhờ đó cán bộ, đảng viên và nhân dân đã chung sức, đồng lòng ủng hộ chủ trương thiết thực này, từ đó giúp cho xã đổi thay không ngừng. Giao thông nông thôn được quan tâm xây dựng nâng cấp theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm. Đến nay toàn xã đã bê tông hóa được 100% đường trục chính các thôn với tổng chiều dài 9,3 km, đường ngõ xóm đã đổ bê tông đạt 100%, đã bê tông và cứng hóa được 8,7 km đường trục chính nội đồng, đạt 68,41% . Thu nhập bình quân đầu người tăng lên hàng năm ; hộ nghèo giảm còn 2,82 %. Về tổ chức sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế đã và đang có chuyển biến tích cực hiệu quả, xã đã xây dựng và phát triển được 1 số vùng sản xuất chuyên canh như vùng rau an toàn tại thôn 1, Tăng cường đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất, cơ sở hạ tầng nông thôn của xã được đầu tư hoàn thiện, góp phần đưa diện mạo mới làng quê đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, an ninh, quốc phòng được giữ vững, Đảng bộ, chính quyền xã đạt trong sạch vững mạnh. Để hoàn thành các mục trong 2 tiêu chí còn lại, với xã phấn đấu hoàn thành việc khởi công sân vận động xã, chỉnh trang trung tâm nhà văn hóa thôn, xóm, tập trung cho công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, xây dựng bãi rác tập trung của 3 đơn vị, bổ sung cơ sở vật chất cho trường trung học cơ sở; Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế và đảm bảo tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị vững mạnh về tỷ lệ nữ trong cấp ủy đạt theo quy định.

Trên thực tế, chặng đường về đích nông thôn mới của xã vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Song với sự vào cuộc tích cực của Đảng bộ, chính quyền các cấp có sự thống nhất cao, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân cùng với những định hướng, quyết sách đúng đắn, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, Cấp ủy, Chính quyền và nhân dân xã nhà đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu cán đích nông thôn mới vào đầu quý 2/2020.

Ban văn hóa xã

Xa Thiệu Phúc gấp rút về đích NTM

Đăng lúc: 17/03/2020 (GMT+7)
100%

Với mục tiêu hoàn thành 19/19 tiêu chí để được công nhận xã nông thôn mới. Đến nay, xã Thiệu Phúc đã đạt 17/19 tiêu chí NTM, 2 tiêu chí còn lại là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 17 vệ sinh môi trường và ATTP

Bài viết: Xã Thiệu Phúc gấp rút nỗ lực về đích nông thôn mới vào quý II năm 2020

Với mục tiêu hoàn thành 19/19 tiêu chí để được công nhận xã nông thôn mới. Đến nay, xã Thiệu Phúc đã đạt 17/19 tiêu chí NTM, 2 tiêu chí còn lại là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 17 vệ sinh môi trường và ATTP Để hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà đang nỗ lực tập trung, huy động các nguồn lực, gấp rút hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt, nhằm sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại, đồng thời giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để ra mắt xã nông thôn mới vào quý II/ 2020.

Xã Thiệu Phúc trong những ngày này không khí xây dựng khẩn trương chuẩn bị cho xã nông thôn mới đang lan tỏa khắp mọi nơi, cơ sở hạ tầng của địa phương được chỉnh trang, làm mới, phục vụ sản xuất và đời sống người dân; tạo nên diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung nguồn lực trong nhân dân, đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh sản xuất nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, chú trọng vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí nâng cao thu nhập phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông nông thôn và các công trình hạ tầng cơ sở khác. Nét nổi bật quá trình xây dựng nông thôn mới của xã trong thời gian qua là Đảng bộ, chính quyền xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ hơn nội dung, mục đích ý nghĩa về chủ trương xây dựng nông thôn mới, nhờ đó cán bộ, đảng viên và nhân dân đã chung sức, đồng lòng ủng hộ chủ trương thiết thực này, từ đó giúp cho xã đổi thay không ngừng. Giao thông nông thôn được quan tâm xây dựng nâng cấp theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm. Đến nay toàn xã đã bê tông hóa được 100% đường trục chính các thôn với tổng chiều dài 9,3 km, đường ngõ xóm đã đổ bê tông đạt 100%, đã bê tông và cứng hóa được 8,7 km đường trục chính nội đồng, đạt 68,41% . Thu nhập bình quân đầu người tăng lên hàng năm ; hộ nghèo giảm còn 2,82 %. Về tổ chức sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế đã và đang có chuyển biến tích cực hiệu quả, xã đã xây dựng và phát triển được 1 số vùng sản xuất chuyên canh như vùng rau an toàn tại thôn 1, Tăng cường đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất, cơ sở hạ tầng nông thôn của xã được đầu tư hoàn thiện, góp phần đưa diện mạo mới làng quê đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, an ninh, quốc phòng được giữ vững, Đảng bộ, chính quyền xã đạt trong sạch vững mạnh. Để hoàn thành các mục trong 2 tiêu chí còn lại, với xã phấn đấu hoàn thành việc khởi công sân vận động xã, chỉnh trang trung tâm nhà văn hóa thôn, xóm, tập trung cho công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, xây dựng bãi rác tập trung của 3 đơn vị, bổ sung cơ sở vật chất cho trường trung học cơ sở; Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế và đảm bảo tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị vững mạnh về tỷ lệ nữ trong cấp ủy đạt theo quy định.

Trên thực tế, chặng đường về đích nông thôn mới của xã vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Song với sự vào cuộc tích cực của Đảng bộ, chính quyền các cấp có sự thống nhất cao, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân cùng với những định hướng, quyết sách đúng đắn, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, Cấp ủy, Chính quyền và nhân dân xã nhà đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu cán đích nông thôn mới vào đầu quý 2/2020.

Ban văn hóa xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT