Xã thiệu Phúc nỗ lực về đích NTM

Đăng lúc: 21/04/2020 (GMT+7)
100%

Với mục tiêu hoàn thành 19/19 tiêu chí để được công nhận xã nông thôn mới. Đến nay, xã Thiệu Phúc đã đạt 17/19 tiêu chí NTM, 2 tiêu chí còn lại là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 17 vệ sinh môi trường và ATTP

Bài viết: Xã Thiệu Phúc gấp rút nỗ lực về đích nông thôn mới quý II năm 2020

Với mục tiêu hoàn thành 19/19 tiêu chí để được công nhận xã nông thôn mới. Đến nay, xã Thiệu Phúc đã đạt 17/19 tiêu chí NTM, 2 tiêu chí còn lại là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 17 vệ sinh môi trường và ATTP

Để hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà đang nỗ lực tập trung, huy động các nguồn lực, gấp rút hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt, nhằm sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại, đồng thời giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để ra mắt xã nông thôn mới vào quý II/ 2020.

Xã Thiệu Phúc trong những ngày này không khí xây dựng khẩn trương chuẩn bị cho xã nông thôn mới đạt chuẩn đã hiện hữu ở khắp mọi nơi, cơ sở hạ tầng của địa phương được chỉnh trang, làm mới, phục vụ sản xuất và đời sống người dân; tạo nên diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung nguồn lực trong nhân dân, đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh sản xuất nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, chú trọng vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí nâng cao thu nhập phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông nông thôn và các công trình hạ tầng cơ sở khác. Nét nổi bật trong quá trình xây dựng nông thôn mới của xã trong thời gian qua là Đảng bộ, chính quyền xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ hơn nội dung, mục đích ý nghĩa về chủ trương xây dựng nông thôn mới, nhờ đó cán bộ, đảng viên và nhân dân đã chung sức, đồng lòng ủng hộ chủ trương thiết thực này, từ đó giúp cho xã đổi thay không ngừng. Giao thông nông thôn được quan tâm xây dựng nâng cấp theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm. Đến nay chúng ta đã hoàn thiện việc xây rãnh thoát và nâng cấp 2 bên lề đường đi từ kênh nam thôn Vĩ Thôn vào xóm 2, toàn xã đã bê tông hóa được 100% đường trục liên xã và đường trục chính các thôn với tổng chiều dài 9,3 km, đường ngõ xóm đã đổ bê tông đạt 100%, đã bê tông và cứng hóa được 8,7 km đường trục chính nội đồng, đạt 68,41% . Thu nhập bình quân đầu người tăng lên hàng năm; hộ nghèo giảm còn 2,82 %. Về tổ chức sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế đã và đang có chuyển biến tích cực hiệu quả,Tăng cường đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất, cơ sở hạ tầng nông thôn của xã được đầu tư hoàn thiện, góp phần đưa diện mạo mới làng quê đổi thay, cơ sở vật chất nhà văn hóa của 5 thôn được bổ sung tu sữa, mua sắm mới đặc biệt có 2 nhà văn hóa được xây mới khang trang đó là nhà văn hóa đơn vị Vĩ Thôn và Hoạch Phúc. Đường làng ngõ xóm được quét vôi ve, chỉnh trang, các tuyến chính của thôn đã được quét dọn thay cỏ dại bằng các cây hoa ở hai bên lề đường, nhận thức của nhân dân về công tác VSMT- ATTP ngày càng được nâng cao. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã có bước phát triển, an ninh, quốc phòng được giữ vững, Đảng bộ, chính quyền xã đạt trong sạch vững mạnh. Song song với công tác phòng chống dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang tập trung thi đua học tập, lao động sản xuất để lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng. Đảng ủy, chính quyền và nhân dân trong xã quyết tâm hoàn thành các hạng mục trong 2 tiêu chí còn lại, với xã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tốt cho công tác sản xuất, chăn nuôi đảm bảo phát triển kinh tế đại phương, phấn đấu hoàn thành việc khởi công xây sân vận động xã, tiếp tục bổ sung, chỉnh trang trung tâm nhà văn hóa thôn, xóm, và trung tâm văn hóa xã, tập trung cho công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, xây dựng bãi rác tập trung tại của 3 đơn vị, bổ sung cơ sở vật chất cho trường trung học cơ sở; Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế dể đảm bảo quyên lợi của bản thân và đảm bảo tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị vững mạnh, tỷ lệ nữ trong cấp ủy đạt theo quy định.

Trên thực tế để được công nhận xã chuẩn nông thôn mới chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Song với sự vào cuộc tích cực của Đảng bộ, chính quyền các cấp có sự thống nhất cao, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân cùng với những định hướng, quyết sách đúng đắn, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, Cấp ủy, Chính quyền và nhân dân xã nhà đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu cán đích nông thôn mới ở quý 2/2020.

Ban chỉ đạo xã

Xã thiệu Phúc nỗ lực về đích NTM

Đăng lúc: 21/04/2020 (GMT+7)
100%

Với mục tiêu hoàn thành 19/19 tiêu chí để được công nhận xã nông thôn mới. Đến nay, xã Thiệu Phúc đã đạt 17/19 tiêu chí NTM, 2 tiêu chí còn lại là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 17 vệ sinh môi trường và ATTP

Bài viết: Xã Thiệu Phúc gấp rút nỗ lực về đích nông thôn mới quý II năm 2020

Với mục tiêu hoàn thành 19/19 tiêu chí để được công nhận xã nông thôn mới. Đến nay, xã Thiệu Phúc đã đạt 17/19 tiêu chí NTM, 2 tiêu chí còn lại là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 17 vệ sinh môi trường và ATTP

Để hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà đang nỗ lực tập trung, huy động các nguồn lực, gấp rút hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt, nhằm sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại, đồng thời giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để ra mắt xã nông thôn mới vào quý II/ 2020.

Xã Thiệu Phúc trong những ngày này không khí xây dựng khẩn trương chuẩn bị cho xã nông thôn mới đạt chuẩn đã hiện hữu ở khắp mọi nơi, cơ sở hạ tầng của địa phương được chỉnh trang, làm mới, phục vụ sản xuất và đời sống người dân; tạo nên diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung nguồn lực trong nhân dân, đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh sản xuất nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, chú trọng vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí nâng cao thu nhập phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông nông thôn và các công trình hạ tầng cơ sở khác. Nét nổi bật trong quá trình xây dựng nông thôn mới của xã trong thời gian qua là Đảng bộ, chính quyền xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ hơn nội dung, mục đích ý nghĩa về chủ trương xây dựng nông thôn mới, nhờ đó cán bộ, đảng viên và nhân dân đã chung sức, đồng lòng ủng hộ chủ trương thiết thực này, từ đó giúp cho xã đổi thay không ngừng. Giao thông nông thôn được quan tâm xây dựng nâng cấp theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm. Đến nay chúng ta đã hoàn thiện việc xây rãnh thoát và nâng cấp 2 bên lề đường đi từ kênh nam thôn Vĩ Thôn vào xóm 2, toàn xã đã bê tông hóa được 100% đường trục liên xã và đường trục chính các thôn với tổng chiều dài 9,3 km, đường ngõ xóm đã đổ bê tông đạt 100%, đã bê tông và cứng hóa được 8,7 km đường trục chính nội đồng, đạt 68,41% . Thu nhập bình quân đầu người tăng lên hàng năm; hộ nghèo giảm còn 2,82 %. Về tổ chức sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế đã và đang có chuyển biến tích cực hiệu quả,Tăng cường đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất, cơ sở hạ tầng nông thôn của xã được đầu tư hoàn thiện, góp phần đưa diện mạo mới làng quê đổi thay, cơ sở vật chất nhà văn hóa của 5 thôn được bổ sung tu sữa, mua sắm mới đặc biệt có 2 nhà văn hóa được xây mới khang trang đó là nhà văn hóa đơn vị Vĩ Thôn và Hoạch Phúc. Đường làng ngõ xóm được quét vôi ve, chỉnh trang, các tuyến chính của thôn đã được quét dọn thay cỏ dại bằng các cây hoa ở hai bên lề đường, nhận thức của nhân dân về công tác VSMT- ATTP ngày càng được nâng cao. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã có bước phát triển, an ninh, quốc phòng được giữ vững, Đảng bộ, chính quyền xã đạt trong sạch vững mạnh. Song song với công tác phòng chống dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang tập trung thi đua học tập, lao động sản xuất để lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng. Đảng ủy, chính quyền và nhân dân trong xã quyết tâm hoàn thành các hạng mục trong 2 tiêu chí còn lại, với xã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tốt cho công tác sản xuất, chăn nuôi đảm bảo phát triển kinh tế đại phương, phấn đấu hoàn thành việc khởi công xây sân vận động xã, tiếp tục bổ sung, chỉnh trang trung tâm nhà văn hóa thôn, xóm, và trung tâm văn hóa xã, tập trung cho công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, xây dựng bãi rác tập trung tại của 3 đơn vị, bổ sung cơ sở vật chất cho trường trung học cơ sở; Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế dể đảm bảo quyên lợi của bản thân và đảm bảo tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị vững mạnh, tỷ lệ nữ trong cấp ủy đạt theo quy định.

Trên thực tế để được công nhận xã chuẩn nông thôn mới chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Song với sự vào cuộc tích cực của Đảng bộ, chính quyền các cấp có sự thống nhất cao, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân cùng với những định hướng, quyết sách đúng đắn, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, Cấp ủy, Chính quyền và nhân dân xã nhà đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu cán đích nông thôn mới ở quý 2/2020.

Ban chỉ đạo xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT